مقایسه سی آر ام های معروف

مقایسه سی آر ام های معروف

مقایسه سی آر ام های معروف

در جدول زیر مقایسه امکانات و ویژگی های سه نرم افزار CRM معروف نمایش داده شده است.

نکات مهم:

  • امنیت وقتی مهم می شود که نرم افزار سی آر ام صرفاً آنلاین باشد و قابلیت پیاده سازی در سازمان (لوکال) را نداشته باشد. از بین این سه، فقط Vtiger قابلیت پیاده سازی لوکال را داراست.
  • امکان خرید اشتراک Salesforce به خاطر تحریمها وجود ندارد.
  • در ورژنهای جدید ویتایگر (ورژن ۷) خیلی از امکانات جدید به نرم افزار افزوده شده است.
Vtiger CRM SalesForce CRM ZOHO CRM Microsoft Dynamics
 v  s  z  m
پلتفرم های مورد پشتیبانی
بر پایه وب موجود موجود موجود موجود
اپلیکیشن اپل موجود موجود موجود موجود
اپلیکیشن اندروید موجود موجود موجود موجود
اپلیکیشن ویندوزفون ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود
نوع مشتریان
استفاده کنندگان شخصی ناموجود موجود ناموجود موجود
کسب و کارهای کوچک موجود موجود موجود موجود
کسب و کارهای متوسط موجود موجود موجود موجود
سازمانهای بزرگ موجود موجود موجود موجود
پشتیبانی
پشتیبانی تلفنی موجود موجود موجود موجود
پستیبانی آنلاین موجود موجود موجود موجود
بر پایه دانش موجود موجود موجود موجود
ویدئوهای آموزشی موجود موجود موجود ناموجود
ویژگی ها و امکانات
API موجود موجود موجود ناموجود
داشبورد فعالیتها ناموجود موجود موجود ناموجود
گزارشدهی Ad Hoc ناموجود موجود موجود ناموجود
کنترل فرآیند تایید ناموجود موجود موجود ناموجود
پاسخ دهندگی اتوماتیک موجود ناموجود موجود ناموجود
مدیریت تقویم موجود ناموجود موجود ناموجود
سینک تقویم با گوگل موجود ناموجود موجود ناموجود
مدیریت کمپین موجود موجود موجود ناموجود
مدیریت موردها موجود موجود ناموجود ناموجود
ابزارهای همکارانه موجود موجود ناموجود موجود
سیستم نظردهی موجود موجود ناموجود موجود
گردشهای کاری قابل پیکر بندی موجود موجود موجود موجود
پایگاه داده مخاطبین موجود موجود موجود ناموجود
نماهای قابل فیلتر موجود موجود موجود ناموجود
مدیریت مخاطب موجود موجود ناموجود ناموجود
فیلدهای سفارشی موجود ناموجود موجود ناموجود
تاریخچه مشتری موجود موجود موجود ناموجود
تاییدهای قابل سفارشی ناموجود موجود موجود ناموجود
فیلدهای قابل سفارشی موجود ناموجود موجود ناموجود
گزارشهای قابل سفارشی موجود موجود موجود ناموجود
قالبهای قابل سفارشی موجود ناموجود موجود ناموجود
مصورسازی دیتاها موجود موجود موجود ناموجود
منبع ذخیره سازی اسناد موجود ناموجود موجود موجود
قابلیت Drag & Drop موجود موجود موجود ناموجود
یکپارچه سازی ایمیل موجود ناموجود موجود ناموجود
قالبهای ایمیل موجود موجود موجود ناموجود
پیگیری ایمیلها موجود موجود موجود ناموجود
نماهای قابل فیلتر موجود موجود موجود ناموجود
قابلیت پیش بینی موجود موجود موجود ناموجود
پیگیری تاریخچه هر مورد ناموجود موجود موجود ناموجود
مدیریت صندوق ورودی موجود موجود موجود ناموجود
مدیریت موجودی موجود ناموجود موجود ناموجود
 ورود مشتریان بالقوه موجود ناموجود موجود ناموجود
توزیع سرنخها بین کارمندان موجود موجود موجود ناموجود
مدیریت مشتریان بالقوه موجود موجود موجود ناموجود
امتیاز دهی به سرنخها موجود موجود موجود ناموجود
یکپارچه سازی موبایل موجود موجود موجود ناموجود
چند ارزی موجود موجود موجود ناموجود
مدیریت فرصتهای فروش موجود موجود موجود موجود
مدیریت حق دسترسی ها موجود موجود ناموجود موجود
مدیریت خط لوله فروش موجود موجود موجود موجود
گزراشهای خط لوله ای موجود موجود موجود موجود
سامانه SMS موجود موجود موجود ناموجود
پیگیری پروژه ها موجود ناموجود موجود ناموجود
سفارشات خرید موجود ناموجود موجود ناموجود
مدیریت پیش فاکتورها موجود موجود ناموجود ناموجود
نوتیفیکیشن ها موجود موجود موجود ناموجود
گزارشدهی و آمار موجود موجود موجود ناموجود
مجوزهای بر اساس نقش موجود ناموجود موجود موجود
تحلیلهای فروش موجود موجود موجود ناموجود
پیش بینی فروش موجود موجود موجود ناموجود
سفارشات فروش موجود ناموجود موجود ناموجود
گزراشات فروش موجود موجود موجود ناموجود
پیگیری فروشها موجود موجود موجود ناموجود
یکپارچه سازی با رسانه های اجتماعی موجود موجود موجود موجود
یکپارچه سازی با مایکروسافت اوتلوک موجود موجود موجود ناموجود
مدیریت مناطق ناموجود موجود موجود موجود
وب فرمها موجود ناموجود موجود ناموجود
مدیریت گردشهای کاری موجود موجود موجود موجود
یکپارچه سازی ها
Constant Contact ناموجود ناموجود موجود موجود
Dropbox موجود موجود موجود ناموجود
Facebook ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود
G Suite ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود
Gmail موجود موجود ناموجود ناموجود
Google Analytics ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود
Google Calendar موجود ناموجود ناموجود ناموجود
MailChimp موجود موجود ناموجود موجود
Microsoft Outlook موجود ناموجود ناموجود موجود
PayPal موجود ناموجود ناموجود ناموجود
PieSync موجود موجود ناموجود ناموجود
QuickBooks موجود ناموجود ناموجود ناموجود
Salesforce Sales Cloud ناموجود موجود ناموجود ناموجود
Stripe ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود
Twitter ناموجود ناموجود موجود ناموجود
WordPress موجود ناموجود موجود ناموجود
Workato ناموجود موجود موجود ناموجود
Xero موجود ناموجود ناموجود ناموجود
Zapier موجود موجود موجود ناموجود
Zendesk موجود موجود موجود ناموجود
کل یکپارچه سازی ها ۳۴ ۵۷۴ ۲۰۷ ۱۸۸
امنیت
Certifications ناموجود موجود ناموجود ناموجود
Cloud Security Alliance (CSA) Cloud Controls Matrix (CCM) ناموجود موجود ناموجود ناموجود
Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) ناموجود موجود ناموجود ناموجود
HIPAA Business Associate Agreement (BAA) ناموجود موجود ناموجود ناموجود
ISO 27001/27002 ناموجود موجود ناموجود ناموجود
Payment Card Industry (PCI) Data Security Standards (DSS) ناموجود موجود ناموجود ناموجود
SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402 ناموجود موجود ناموجود ناموجود
SOC 2 ناموجود موجود موجود ناموجود
Encryption
Encryption of sensitive data at rest موجود موجود موجود ناموجود
HTTPS for all pages موجود موجود موجود ناموجود
Access control
Multi-factor authentication options ناموجود موجود موجود ناموجود
Data policy
Data backup in multiple locations/GEO regions موجود موجود موجود ناموجود

 

 

منبع:

https://www.getapp.com/customer-management-software/a/vtiger-crm/compare/microsoft-dynamics-crm-online-vs-zoho-crm/

https://www.getapp.com/customer-management-software/a/vtiger-crm/compare/salesforce/

https://www.getapp.com/customer-management-software/a/vtiger-crm/compare/microsoft-dynamics-crm-online-vs-zoho-crm/

https://www.getapp.com/customer-management-software/a/vtiger-crm/compare/salesforce-vs-zoho-crm/

 

نظر خود را بنویسید

avatar
wpDiscuz