اهمیت بازرسی فنی

اهمیت بازرسی فنی

از مهم ترین بخش هایی که  هر سازمان ، شرکت و ارگانی باید به آن مجهز می باشد بخش بازرسی فنی است که از با اهمیت ترین بخش ها در واحد های صنعتی به شمار می اید که این بازرسی فنی باید از دستگا ها ، ابزار آلات و قطعات انجام گیرد .

بازرسی فنی ازنظر عملیاتی ، و اقتصادی دارای اهمیت ویژه ایی است که از آن به عنوان یکی از بخش های کلیدی ومهم در هر سازمان و ارگان و شرکت یاد میشود .

بازرسی فنی با این هدف در سازمان ها و ارگان ها ایجاد می شود که نقص ها و ایرادات که در قطعات و تجهیزات وجود دارد را مشخص کند که با شناسایی به موقع معایب و نقص ها باعث می شود که هزینه تعمیرات به حداقل ممی رسد و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است.

بازرسی فنی باید به گونه ایی باشد که از ابتدا تا پایان و کلیه مراحل وجود داشته باشد و ناظر بر فرایند باشد که برای نظارت موفق باید در مورد تجهیزات و وسایل شناخت کافی و جامع وجود داشته باشد .

 

بازرسی فنی

 

یک بازرسی فنی و موفق باید از دانش ها و فن آوری و هم چنین تکنولوژی های روز آگاه باشد تا بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد .

از دیگر نکته هایی که بازرس فنی لازم است آن را رعایت کند و در اثر گذاری و بهره وری کارش موثر است خواندن دستور العمل ها و راهنمایی هایی است که برای هر یک از تجهیزات و وسایل وجود دارد مطالعه در مورد این تجهیزات باعث می شود که در صورت بروز مشکل و عیب و ایراد در وسایل و تجهیزات بهتر آن را شناسایی کرد و ایراد به وجود آمده را بر طرف کرد .

بازرسی فنی هم چنین می تواند برآورد کند که میزان فرسودگی یک دستگاه چه قدر است و عمر مجازی که برای دستگاه وجود دارد چند سال است این پیش بینی اگر به موقع انجام شود کمک می کند تا دستگاه و قطعات به موقع تعمیر شود یا وسایل و تجهیزات سر وقت برای سازمان یا شرکت و … خریداری شود .

 در کل بازرسی فنی یک بخش بسیار مهم در هر سازمان و ارگانی به حساب می آید وعنصر اصلی یک سازمان ، کارخانه و …. است و حیات و ادامه ی یک ارگان تا حد زیادی به بازرسی فنی درست و به موقع بستگی دارد و در موفقیت یک سازمان بسیار تاثیر گذار است .

 

نظر خود را بنویسید

avatar
wpDiscuz