آپدیت جدید WhatsApp

با آپدیت جدید WhatsApp می توانید “Status” حود را با استفاده از عکس یا ویدئو به اشتراک بگذارید

با آپدیت جدید WhatsApp می توانید “Status” حود را با استفاده از عکس یا ویدئو به اشتراک بگذارید

در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۱۷، اپلیکیشن محبوب WhatsApp 8 سالگی خود را جشن می گیرد و ما هم امیدواریم تا کیک تولد خوبی از این سرویس محبوب بگیریم. ظاهرا آپدیت جدید WhatsApp قابلیت جالبی را به این سرویس اضافه خواهد کرد. اگر یادتان باشد، زمانی که این اپلیکیشن برای اولین بار توسعه داده شد، شما […]