آیفون رایگان

یک فروشنده به ۵ نفر اولی که نام خود را به “Sim iphone” تغییر دهند آیفون ۷ رایگان می دهد

یک فروشنده به ۵ نفر اولی که نام خود را به “Sim iphone” تغییر دهند آیفون ۷ رایگان می دهد

برای اینکه یک آیفون ۷ رایگان هدیه بگیرید حاضرید چه کاری انجام دهید؟ اگر شما یکی از طرفداران پروپا قرص اپل باشید، حتما حاضرید چندین کیلومتر پیداروی کنید یا حتی کارهایی غیرعادی انجام دهید تا یک آیفون ۷ بصورت رایگان صاحب شوید. بزرگترین فروشگاه گوشی در کشور اکراین آیفون رایگان هدیه می دهد، اما با […]