بازی های انحصاری برای کامپیوترهای شخصی

مایکروسافت در حال کار روی بازی های انحصاری برای کامپیوترهای شخصی است

مایکروسافت در حال کار روی بازی های انحصاری برای کامپیوترهای شخصی است

بازی های انحصاری یکی از نقاط قوت کنسول ها نسبت به کامپیوترهای شخصی به حساب می آید. مایکروسافت که به واسطه ویندوز به کامپیوترهای شخصی و اکس باکس وان دسترسی دارد، در جایگاه قدرتمندتری نسبت به سونی قرار دارد. وی اعلام کرد که مایکروسافت تمرکز ویژه ای بر روی کامپیوترهای شخصی دارد و در برنامه […]