بازی Watch dogs 2

اولین نمره منتقدین برای بازی Watch dogs 2 منتشر شد !

اولین نمره منتقدین برای بازی Watch dogs 2 منتشر شد !

هنوز تا انتشار نقدهای بازی watch dogs 2 زمان باقی مانده. اما مانند همیشه این وبسایت Thisgengaming است که بازی را زودتر مورد بررسی قرار داده و نمره ای از آن منتشر می کند. بازی watch dogs 2 اخیرا توسط Ubisoft منتشر شده. انتظارات از این بازی بالا بود چرا که نسخه اول این بازی […]