بخش چند نفره بازی Battlefield 1

چند نکته برای بهتر شدن در بخش چند نفره بازی Battlefield 1 !

چند نکته برای بهتر شدن در بخش چند نفره بازی Battlefield 1 !

بازی battlefield 1 چند روزی است که منتشر شده و در همین زمان کم توانسته محبوبیت فوق العاده ای بدست آورد. خصوصا بخش چند نفره این بازی که به شدت پرطرفدار است. اما بخش چند نفره تفاوت های بسیاری با قسمت داستانی دارد. مهارت های شما در بخش چند نفره محک جدی خواهد خورد. بنابراین […]