برندگان مراسم Game Award 2016

برندگان مراسم Game Awards 2016 در بخش های مختلف مشخص شدند

برندگان مراسم Game Awards 2016 در بخش های مختلف مشخص شدند

مراسم Game Award را شاید بتوان معتبرترین مراسم دنیای بازی دانست. در این مراسم که می توان آن را به اسکار تشبیه کرد، عناوین منتشر شده در سال در بخش های مختلف کاندید دریافت جایزه هستند. اسال هم مانند سال های پیش، عناوین بسیار خوبی عرضه شدند که در ادامه لیست برندگان مراسم Game Awards […]