بلک بری

طراحی جدید بلک بری پلی به سوی آینده، همراه با گوشی مرکوری

طراحی جدید بلک بری پلی به سوی آینده، همراه با گوشی مرکوری

در بازی تلفن های هوشمند شانس ها افزایش و کاهش می یابد و غول ها تکنولوژی برای تضمین آینده شرکتشان می خواهند بر منافع مردم مسلط شوند. هیچ شرکتی مانند بلک بری برای وارد شدن به این بازار عجله ندارد. این شرکت در سال های اخیر برای عرضه گوشی با موانع بزرگی رو به رو […]

آینده ای تاریک در انتظار گوشی های بلک بری

آینده ای تاریک در انتظار گوشی های بلک بری

تیک تاک ساعت برای تجارت گوشی های بلک بری به صدا درآمده و به نظر پایانی تلخ برایشان نزدیک است. جان چِن مدیرعامل بلک بری گفته که اگر قرار باشد در صنعت گوشی به همین ترتیب بدون سود باشیم این صنعت را ترک می کنیم. اگر جان چِن روی حرف خود بماند، در آینده ای […]