تاریخ انتشار به روز رسانی جدید PES 2017

تاریخ انتشار به روز رسانی جدید PES 2017 مشخص شد

تاریخ انتشار به روز رسانی جدید PES 2017 مشخص شد

شرکت کونامی به تازگی تاریخ انتشار به روز رسانی جدید PES 2017 به نام Data Pack 3.0 را اعلام کرده. این به روز رسانی جدید قرار است در تاریخ ۹ ماه فوریه (یعنی چهار روز دیگر) در دسترس کاربران قرار بگیرد. شما بسته به مکان جغرافیایی خود ممکن است در ساعات مختلفی از روز این […]