تولید آیفون در کشور هند

شرکت اپل در ماه های آینده تولید آیفون در کشور هند را آغاز خواهد کرد

شرکت اپل در ماه های آینده تولید آیفون در کشور هند را آغاز خواهد کرد

تولید محصول در کشورهای در حال توسعه یکی از راه هایی است که شرکت های بزرگ برای کاهش هزینه تولید محصولات خود از آن استفاده می کنند. کشورهای در حال توسعه هم از این کار حمایت می کنند چرا که باعث پیشرفت تکنولوژی و همچنین بهبود بازار کار در کشورشان خواهد شد. همان طور که […]