جدیدترین نسخه Call of Duty

توضیحات جدید شرکت Sledgehammer در رابطه با جدیدترین نسخه Call of Duty

توضیحات جدید شرکت Sledgehammer در رابطه با جدیدترین نسخه Call of Duty

شاید بتوان ادعا کرد که پس از مدت ها، این اولین بار است که گیمرها منتظر عرضه جدیدترین نسخه Call of Duty هستند. چرا که با این نسخه قرار است به ریشه های خود بازگشته و به سراغ جنگ ها گذشته برود تا آینده. به تازگی نیز خبر تازه ای از این بازی منتشر شده […]