جزئیات به روزرسانی زمستانه بازی Battlefield 1

جزئیات به روزرسانی زمستانه بازی Battlefield 1 منتش شد !

جزئیات به روزرسانی زمستانه بازی Battlefield 1 منتش شد !

همان طور که قبلا هم خبری در این باره منتشر کردیم، قرار بود به روزرسانی تازه ای برای بازی Battlefield 1 منتشر شود. نام این به روزرسانی، “Winter” نام دارد. به تازگی جزئیات به روزرسانی زمستانه بازی Battlefield 1 منتشر شده که در ادامه باهم خواهیم خواند. شرکت دایس، سازنده بازی، قبلا اعلام کرده بود […]