دریافت ایمل های 50 مگابایتی در Gmail

Google به شما اجازه دریافت ایمل های ۵۰ مگابایتی را خواهد داد

Google به شما اجازه دریافت ایمل های ۵۰ مگابایتی را خواهد داد

جدیدترین قابلیتی که شرکت Google برای کاربران سرویس ایمیل خود در نظر گرفته بسیار مثبت است. این قابلیت برای تمامی پلتفرم ها و سیستم های عامل قابل دسترسی است. دریافت ایمل های ۵۰ مگابایتی قابلیتی است که شرکت گوگل در روزهای آینده در اختیار کاربران قرار خواهد داد. با اینکه این شرکت سرویس دیگری به […]