رده بندی سنی بازی Battlefield 1

محتوای بخش تک نفره و داستانی بازی Battlefield 1 مشخص شد

محتوای بخش تک نفره و داستانی بازی Battlefield 1 مشخص شد

همان طور که می دانید، موسسه ESRB، سازمانی است که مسئولیت رده بندی سنی بازی ها را بر عهده دارد. ESRB محتوی بخش داستانی بازی BF 1 را رده بندی سنی کرده که شاید مقداری به ما در رابطه با محتویاتش ایده دهد. همان طور که پیش بینی هم می شد، ESRB این بازی را […]