صفحه نمایش diamond glass

صفحه نمایش diamond glass می تواند بهترین دوست برای یک گوشی هوشمند باشد

صفحه نمایش diamond glass می تواند بهترین دوست برای یک گوشی هوشمند باشد

صفحه نمایش و جنس آن از مسائل بسیار داغی است که در این مدت مطرح شده. از صفحه های Sapphire گرفته تا صفحه نمایش diamond glass. جالب اینجاست که این نوع صفحات ممکن است زودتر از آنچه که فکر می کنید به صورت عمومی استفاده شوند و تا پایان سال جاری، ممکن است یک محصول […]