میزان دانلود بازی Pokemon Go

میزان دانلود بازی Pokemon Go از مرز ۶۵۰ میلیون دفعه گذشت

میزان دانلود بازی Pokemon Go از مرز ۶۵۰ میلیون دفعه گذشت

بازی Pokemon Go که یادتان است؟ همان بازی که پس از انتشار داستان های عجیبی در باره اش منتشر شد؟ از پیدا شدن جسد گرفته تا تصادفات جاده ای و … به تازگی خبری در مورد میزان دانلود این بازی از زمان انتشار منتشر شده که در ادامه با هم می خوانیم. بنا بر گزارش […]