steam

دسته های بازی که نزدیک بود ساخته شوند!

دسته های بازی که نزدیک بود ساخته شوند!

این هفته مایکروسافت تعدادی عکس از طرح های اولیه دسته Xbox منتشر کرد که مربوط به سال عرضه xbox، یعنی سال ۱۹۹۹ است. معمولا این طرح های اولیه در خفا باقی می مانند اما این عکس ها نشان می دهند که چقدر برای این دسته های بازی که قرار است صدها ساعت با آنها بازی […]