مزایای چسب بلوک هبلکس

مزایای چسب بلوک هبلکس

مزایای چسب بلوک هبلکس

قدرت چسبندگی بالا :

در بلوک هبلکس علاوه بر مواد معدنی چسبنده مانند سیمان از مواد پلیمری نیز برای افزایش قدرت چسبندگی استفاده شده است.

پس از اجرای بلوک هبلکس و آغشته کردن دو طرف و سطح بالای بلوک هبلکس با حداقل ۳ میلی متر چسب هبلکس ، پس از گذشت سه ساعت به قدری این چسب هبلکس ساختار بدنه دیوار ساخته شده با بلوک هبلکس را مستحکم می کند که تخریب جزئی دیوار دیگر میسر نیست و باید کل دیوار تخریب گردد بطوری که از محل الصاق چسب به بلوک دیوار هبلکس جدا نخواهد شد.

 لذا توصیه می گردد که نقشه های اجرایی معماری قبل از اجرا دقیق بررسی گردد تا دچار تغییرات و تخریب و خسارت در دیوار و چسب هبلکس نشویم.

صرفه جویی:

در صورتی که دیوار بلوک هبلکس با ملات ماسه سیمان کار شود علاوه بر اینکه عایق بودن دیوار هبلکس از بین میرود مقدار مصرف ملات ماسه و سیمان نیز با یک لایه سه سانتی متری زیاد است.

ضمنا معمولا به اندازه مورد نیاز ملات ساخته نخواهد شد و همیشه مقداری از ملات ماسه و سیمان باقی مانده و به ضایعات منتقل میشود.

چسب بلوک هبلکس با یه لایه حداقل ۳ میلی متری و به شکل خمیری مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا میتوان به اندازه مورد نیاز یک دیوار هبلکس و به شکل بسیار دقیق ملات چسب هبلکس را آماده کرد بطوری که هیچگونه ضایعات چسب هبلکس باقی نماند و اگر هم کمی از چسب هبلکس باقی ماند برای درزگیری بندهای افقی و عمودی روی سطح دیوار هبلسک استفاده خواهیم کرد.

قدرت استحکام بالا:

در ترکیبات به کار گرفته در ساخت ملات چسب هبلکس عمدتا از مواد معنی مانند سیمان و پودر سنگ استفاده می شود که این ترکیب همان مواد معدنی به کار گرفته شده در ساخت بلوک هبلکس است به همین دلیل پس از چسبدگی چسب هبلکس به بلوک هبلکس ، تمام مولکول های چسب هبلکس به ترکیبات مولکولی بلوک هبلکس ترکیب همگنی به وجود خواهد آمد و بدین ترتیب با گذشت سالها شاهد ترکیب شیمیایی بلوک هبلکس با چسب هبلکس بوده و این ترکیب دچار گسست و ترک نخواهد شد.

نظر خود را بنویسید

avatar