به روزرسانی جدید YouTube

به روزرسانی جدید YouTube قابلیت جالبی را به این اپلیکیشن اضافه می کند

به روزرسانی جدید YouTube قابلیت جالبی را به این اپلیکیشن اضافه می کند

جدا از اینکه چقدر وقت صرف دیدن ویدئو روی گوشی هوشمند خود می کنید، استفاده از اپلیکیشن YouTube، اجتناب ناپذیر است. در نسخه های قبلی این اپلیکیشن، کنترل ویدئوها کمی سخت و طاقت فرسا بود و می توانستید به راحتی مرتکب اشتباه شوید. اما در به روزرسانی جدید YouTube قابلیت تازه ای به آن اضافه […]