پست های Photo Album

Instagram در حال تست پست های Photo Album می باشد !

Instagram در حال تست پست های Photo Album می باشد !

یکی از قابلیت های جدیدی که اینستگرام در حال کار روی آن است، پست های Photo Album می باشد. این پست ها به شما اجازه می دهد تا چند عکس را در قالب یک پست به اشتراک بگذارید. این قابلیت جدید مدتی است که برای تبلیغ کنندگان در دسترس قرار دارد اما اینستگرام قصد دارد […]