802.11ad

Wi-Fi سریع تر ممکن است تا سال آینده به خانه ها بیاید!

Wi-Fi سریع تر ممکن است تا سال آینده به خانه ها بیاید!

wifi alliance اعتقاد دارد که wifi بسیار سریع ممکن است تا سال آینده روی گوشی های پیشرفته وجود داشته باشد. این سازمان در حال کار کردن روی این قابلیت است. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید! نام این استاندارد WiGig است. اما نقطه ضعف بزرگ این استاندارد این است که در فاصله بسیار کم […]