Resident Evil 2

شایعه: دموی بازسازی شده Resident Evil 2 در Biohazard وجود خواهد داشت

شایعه: دموی بازسازی شده Resident Evil 2 در Biohazard وجود خواهد داشت

هر چه به زمان انتشار بازی Resident Evil 7 یا همان Biohazard نزدیک می شویم، شایعات حول بازی هم بیشتر می شود. یکی از جدیدترین شایعاتی که در شبکه های پخش شده، وجود نسخه بازسازی شده Resident Evil 2 در نسخه جدید بازی است. یک بازی شامل تعداد زیادی نکته و رمز پنهانی است. این شایعه هم […]