“Theater Mode”

احتمالا شاهد “Theater Mode” در نسخه جدید iOS خواهیم بود

احتمالا شاهد “Theater Mode” در نسخه جدید iOS خواهیم بود

سینما جزو معدود مکان هایی است که هنوز هم در آن از شما درخواست می شود تا گوشی خود را خاموش کنید. اما احتمالا این مکان هم به زودی مانند هواپیما به جایی تبدیل می شود که شما می توانید از گوشی خود استفاده کنید. ظاهرا برخی از مردم نمی توانند حتی برای دو ساعت […]